Zmiany organizacyjne

Zmiany organizacyjne

W roku szkolnym 2017/2018 oddziały gimnazjalne zostały włączone do Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Połańcu. Aktualne informacje pod adresem: http://podstawowa.polaniec.pl/wordpress/