Zakończenie roku szkolnego – zapraszamy

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna oraz Społeczność Uczniowska
Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Królowej Jadwigi w Połańcu

uprzejmie zapraszają

Władze Oświatowe i Samorządowe, Rodziców i Opiekunów Uczniów,
Emerytowanych Nauczycieli oraz innych Przyjaciół Szkoły

na uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/2017,
która odbędzie się 23 czerwca o godzinie 9.30 na boisku szkolnym.

 

Przebieg uroczystości:

8.00 – Msza św. w kościele pod wezwaniem MBWW w Połańcu.
9.30 – Uroczystość zakończenia roku szkolnego:

  • wystąpienia dyrektora szkoły oraz zaproszonych gości,
  • wręczenie uczniom nagród za celujące i bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne oraz pracę na rzecz szkoły i środowiska,
  • wręczenie listów gratulacyjnych rodzicom uczniów,
  • część artystyczna.

10.15 – Spotkanie z wychowawcami.
11.15 – Odjazd autobusów szkolnych.