lubie_ksiazki

Możesz stać się przyczyną, dla której uczeń przyjdzie do szkoły, mimo iż ma życiowe kłopoty. Możesz być dla niego inspiracją i jak długo jesteś nauczycielem, nawet w swym najgorszym dniu, możesz być największą dla niego nadzieją.

L. Bell

(Opisy na podstawie okładek lub fragmentów książek).

 

Hanna Hamer
Klucz do efektywności nauczania

klucz-do-efektywnosci-nauczania-b,big,322908

Poradnik dla dydaktyków i wychowawców pracujących z młodzieżą gimnazjalną i licealną, którzy chcą uczyć efektywniej. Autorka pokazuje, jak doskonalić siebie jako nauczyciela i co zrobić, aby proces dydaktyczny przebiegał sprawnie. Omawia dwa modele nauczania, zdecydowanie opowiadając się za tym, którego celem jest nie tyle wpajanie uczniom wiedzy, co umożliwienie im podwyższenia poziomu kompetencji. Podkreśla, że jednym z kluczy do efektywnego nauczania jest nauczyciel – kompetentny pod względem specjalistycznym, dydaktycznym i psychologicznym. Podpowiada, jak pedagodzy mogą podnosić poziom własnej motywacji i kompetencji. Klucz drugi do efektywnego nauczania to uczeń. Dlatego w II części książki znajduje się prawie 120 ćwiczeń psychologicznych, które nauczyciel może przeprowadzić z uczniami w celu rozwoju ich umiejętności osobistych i społecznych oraz przekształcenia grupy w zgrany zespół, a także uczynienia ze szkolnej nauki fascynującej przygody i wyzwania.

 

 

Danuta Sterna
Uczę (się) w szkole

ucze_sie

 

Sukces szkoły zależy od jakości dwóch powiązanych ze sobą procesów – prowadzonego przez nauczycieli nauczania oraz uczenia się uczniów. Ocenianie kształtujące i związane z nim strategie pracy nauczyciela to praktyczne koncepcje pokazujące, jak tę jakość poprawić.

Ocenianie kształtujące, czyli ocenianie pomagające nauczycielowi nauczać a uczniom się uczyć, w zasadzie zawsze było obecne w pracy nauczycieli, choć dopiero ostatnio podkreśla się jego znaczenie. Każde racjonalne działanie wymaga sprawdzenia efektów, aby w przyszłości móc wykonać je lepiej. Nauczanie od momentu wykształcenia się społecznej roli nauczyciela wiązało się z dialogiem pomiędzy nim a uczniem i przekazywaniem wskazówek do dalszej nauki. Mistrz uczący gry na skrzypcach najpierw uważnie słucha utworu, a następnie pokazuje uczniowi, jak powinien go wykonać, mówi, co robi dobrze, a co powinien poprawić i jak ma dalej ćwiczyć. Autorka tej książki często w swoich wykładach podkreśla, że ocenianie kształtujące jest „wewnętrznie” znane każdemu nauczycielowi.

W tej książce Autorka wykorzystuje wypowiedzi i doświadczenia nauczycieli szkół uczestniczących w kursie programu Szkoła Ucząca Się – Rozwijanie Uczenia się i Nauczania. Szkolenie to przygotowano korzystając z doświadczeń amerykańskiego programu Keeping Learning on Track, będącego inicjatywą Educational Testing Service. Wyróżniono w nim pięć strategii oceniania kształtującego:

 • Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu.
 • Organizowanie w klasie dyskusji, zadawanie pytań i zadań, dzięki którym będzie można uzyskać informacje, czy i jak uczniowie się uczą.
 • Udzielanie uczniom informacji zwrotnych, które umożliwiają widoczny postęp w ich procesie uczenia się.
 • Umożliwianie uczniom korzystania z siebie nawzajem jako zasobów edukacyjnych.
 • Wspomaganie uczniów, by stali się odpowiedzialnymi autorami procesu swojego uczenia się.

Zapewne z tego też wynika praktyczność rad zawartych w tej książce. Autorka wyraźnie unika pouczania nauczycieli, gdyż wie, że chcą oni jak najlepiej uczyć. Jeśli otrzymają przekonujące i poręczne narzędzia, to na pewno je zastosują. Tak też widzi swoje zadanie – opisać w zrozumiały sposób narzędzia, aby nauczyciele mogli je uznać za przydatne w pracy na lekcji.

(Z Przedmowy)

 

Zachowania przeciw nauczycielowi
praca zbiorowa pod red. Zbigniewa Barcińskiego

zachowaniaWśród wielu różnych zachowań uczniowskich mogą być i takie, które można określić jako zachowania „przeciw” nauczycielowi. Charakterystyczna dla takich zachowań jest niechęć czy wręcz wrogość uczniów wobec nauczyciela. Nauczyciel jest tu traktowany jako przeszkoda, wróg, przeciwnik. Intencją ucznia jest wtedy dotknięcie nauczyciela, uderzenie w niego (choćby werbalnie), sprawienie mu przykrości, pokonanie go, pokazanie mu swej wyższości.

Do takich zachowań „przeciw” nauczycielowi można zaliczyć:

 • okazywanie mu lekceważenia
 • odmowę wykonania jego polecenia
 • walkę z nauczycielem (szkołą)
 • znieważenie
 • naruszenie nietykalności cielesnej
 • groźby
 • dręczenie przez uczniów

Jak przeprowadzić dobrą interwencję wychowawczą w tego typu sytuacjach? Odpowiedzi na to pytanie służy analiza 45 kazusów, czyli konkretnych szkolnych historii. Historie te zostały zrelacjonowane przez nauczycieli lub zaczerpnięto je z literatury pedagogicznej. Zawierają przypadki nauczycieli, którzy zetknęli się z tego typu zachowaniami uczniów i próbowali sobie jakoś z nimi poradzić.

 

Odmowa udziału w lekcji
praca zbiorowa pod red. Zbigniewa Barcińskiego

odmowa_udzialu

Nauczyciel, wchodząc na zajęcia, może zetknąć się z zachowaniami uczniów, które można zinterpretować jako odmowę udziału w lekcji. Do takich „odmownych” zachowań można zaliczyć: drobne rozmowy czy zabawy uczniów, krzyki, rzucanie papierów, zajęcie się innymi rzeczami niż lekcja, chodzenie między ławkami, wychodzenie z klasy, żarty, wygłupy, klasowy chaos, harmider, bałagan, wagary. Uczniowie dystansują się do propozycji nauczyciela, robią unik albo wyraźnie stawiają opór. Jak przeprowadzić interwencję w takich sytuacjach?

Odpowiedzi na to pytanie służy analiza 29 konkretnych szkolnych historii opisujących działania nauczycieli, którzy zetknęli się z takim zachowaniem uczniów i próbowali sobie z nim poradzić.

 

Ken Robinson
Uchwycić żywioł. O tym, jak znalezienie pasji zmienia wszystko

uchwycic_zywiol

Przełomowa książka o talencie, pasji i osobistym sukcesie autorstwa jednego z czołowych światowych myślicieli oraz mówców w dziedzinach kreatywności i innowacji. Żywioł to miejsce, w którym naturalny talent spotyka się z osobistą pasją. Kiedy ludzie odkrywają swój Żywioł, czują się najpełniej sobą, są w najwyższym stopniu zainspirowani i dokonują osiągnięć na najwyższym poziomie. Książka opiera się na historiach bardzo wielu ludzi, jak były Beatles Paul McCartney, aktorka Meg Ryan, reżyser Ridley Scott, pisarz Paulo Coelho, fizyk noblista Richard Feynman, biznesmen Richard Branson…

 

Bill Rogers
Trudna klasa. Opanować, wychować, nauczyć…

trudna_klasaW jakimś momencie swojej kariery każdy nauczyciel napotyka trudną klasę. Kiedy to się stanie, zaczyna odliczać czas do końca dnia, semestru, roku. Pomimo tego, że trudna klasa stanowi olbrzymie wyzwanie, nie musi zdominować życia nauczyciela. W tej książce Autor omawia na praktycznych przykładach skuteczne strategie, które można wprowadzić, by przezwyciężyć syndrom trudnej klasy. Istnieje kilka podstawowych elementów tych strategii: – Zidentyfikowanie, co sprawia, że klasa jest trudna – Utworzenie planu zachowania klasy – Rozwinięcie strategii koleżeńskiego wsparcia – Stworzenie strategii postępowania z trudnymi uczniami po lekcji – Zmiana wzorców złego zachowania – Stworzenie systemu pomocy nauczycielom na zastępstwie w trudnej klasie. Każdy z tych elementów jest dokładnie omówiony i zilustrowany przykładami.
Podstawowe przesłanie dokumentowane przez autora w tej książce jest następujące: pojedynczy nauczyciel nie ma szans na opanowanie trudnej klasy, ale stworzenie dobrej strategii szkoły, opartej na współpracy i wzajemnym wsparciu nauczycieli, może zdziałać cuda. Bill Rogers pokazuje, jak w praktyce takie strategie można tworzyć i wprowadzić w życie.
Jest to książka napisana przez praktyka, który doskonale wie, jakim wyzwaniem jest praca nauczyciela i dlatego polecamy ją wszystkim nauczycielom i dyrektorom szkół, niezależnie od stażu pracy i doświadczenia. Polecamy ją też studentom pedagogiki i kierunków nauczycielskich – ta książka spowoduje, że Wasze wejście do szkoły będzie dużo lepsze, skuteczniejsze i spokojniejsze.

 

Bill Rogers
Dyscyplina w szkole. Rzecz o zachowaniu

dyscyplina

 

Jest to praktyczny przewodnik skutecznego nauczania, panowania nad zachowaniem uczniów i koleżeńskiego wsparcia. Na przykładach z praktyki przedstawia związek między skutecznym nauczaniem, a kierowaniem zachowaniami uczniów, dyscypliną i wsparciem kolegów -nauczycieli. Omawia – między innymi – takie problemy, jak: umiejętność radzenia sobie z wyzywającymi lub prowokacyjnymi uczniami, uczniami z problemami emocjonalnymi, kierowanie trudną klasą, panowanie nad własnym gniewem. Daje jasne wskazówki, jak sobie z tymi problemami radzić.

 

 

Annette Breaux, Todd Whitaker
Jak to robią najlepsi nauczyciele. 7 prostych sekretów

jak_to_robia

Wyobraź to sobie: w klasie panuje przyjazna, pełna entuzjazmu atmosfera. Uczniowie są zdyscyplinowani do nauki, zadają ciekawe pytania, odrabiają prace domowe i z każdym dniem robią postępy w nauce. Dzięki temu czerpiesz z pracy radość i satysfakcję.
Poznaj siedem sekretów najskuteczniejszych nauczycieli. Dowiedz się, jak planują lekcje, uwzględniając zróżnicowane potrzeby uczniów, jak motywują ich do pracy, przeprowadzają sprawdziany, wprowadzają zasady i procedury, wyznaczają sobie cele i zapobiegają problemom z zachowaniem.

 

Marzena Frąckowiak
Dlaczego niektórzy nauczyciele zawsze odnoszą sukces?

dlaczego_nauczyciele

Publikacja została napisana z myślą o nauczycielach i ich codziennej pracy, ale także o wszystkich, którzy są ciekawi, jak odnosić w życiu sukces. Zaprezentowane techniki mogą być pomocne w doskonaleniu warsztatu zawodowego pedagogów, jak również w rozwiązywaniu trudnych sytuacji, nie tylko związanych ze szkołą. W książce omawiane są zagadnienia dotyczące radzenia sobie z roszczeniowym rodzicem, konfliktami szkolnymi, trudnym uczniem, a także sposobów dokonywania przemiany siebie, budowania własnego potencjału, zapobiegania wypaleniu zawodowemu, bycia asertywnym, skutecznej komunikacji, odpowiedniej autoprezentacji, efektywnych wystąpień publicznych i wiele innych. Dodatkową jej zaletą są scenariusze zajęć na temat twórczego myślenia i motywowania uczniów. Książka składa się z trzech części. Część pierwsza – To, czego chcielibyśmy się nauczyć, a nie mamy czasu na szkolenia – traktuje o tym, co możemy robić dla siebie, jak budzić samoświadomość i co z nią robić dalej…. Każdy rozdział zawiera definicję i podstawowe techniki dotyczące określonego zachowania, a także sposoby ich praktycznego zastosowania albo też metody obrony przed nimi, gdy ktoś wykorzystuje je przeciwko nam. Część druga – W jaki sposób zbudować dobre relacje z uczniami i ich rodzicami – dotyczy spraw zawodowych. Zamieszczone w niej informacje mogą być pomocne nauczycielom w doskonaleniu warsztatu zawodowego i rozwiązywaniu trudnych sytuacji szkolnych (i nie tylko). Część trzecia – Scenariusze lekcji wychowawczych i innych zajęć dydaktycznych.

 

Zdolni w szkole, czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych. Poradnik dla nauczycieli i wychowawców
Praca zbiorowa pod red.Wiesławy Limont, Joanny Cieślikowskiej i Dominiki Jastrzębskiej

zdolni

Każdy jest inny, inaczej się zachowuje, ma inne preferencje i charakter, może posiadać także odmienne zdolności. Czym one są? Czym się charakteryzują osoby uzdolnione? Jak wcześnie lub kiedy najpóźniej mogą się ujawnić zdolności człowieka? Czy w każdym wieku można rozwijać swoje zdolności? Czy może tylko wczesne wykrycie i kształcenie pozwala na rozwinięcie talentu?

Edukacja uczniów zdolnych to wyzwanie XXI wieku. Nauczyciel jest kluczowym czynnikiem w całym systemie kształcenia uczniów zdolnych, zatem uwaga Ministerstw Edukacji Narodowej oraz Nauki i Szkolnictwa Wyższego powinna być skoncentrowana na edukacji i pozycji nauczycieli w społeczeństwie.

W rozdziale pierwszym zatytułowanym Psychologiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju uczniów zdolnych przedstawiono psychospołeczny kontekst rozwoju zdolnych, między innymi wpływ czynników osobowościowych, rolę nauczyciela, znaczenia uregulowań prawnych.

Rozdział drugi zatytułowany Dobre praktyki psychoedukacji i kształcenia uczniów zdolnych obejmuje cztery artykuły związane z doświadczeniami psychologów i nauczycieli w pracy z uczniami zdolnymi.

W rozdziale trzecim poradnika zatytułowanym Zdolności twórcze uczniów jako ważny komponent rozwoju uzdolnień skoncentrowano się na ważnym elemencie w strukturze zdolności, jakim są uzdolnienia twórcze.

Rozdział czwarty nosi tytuł Rozwijanie potencjału uczniów uzdolnionych kierunkowo i omawia wybrane aspekty specyfi cznych uzdolnień.

W poradniku znajdzie Czytelnik zarówno informacje związane z najnowszymi badaniami i koncepcjami zdolności i twórczości, jak również przykłady dobrych praktyk w kształceniu uczniów zdolnych.

 

Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole. Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli gimnazjum
Praca zbiorowa pod red. Barbary Woynarowskiej

organizacjaPoradnik składa się z dwóch części:

W części pierwszej omówiono podstawowe zagadnienia dotyczące koncepcji i metodyki edukacji zdrowotnej oraz związki pomiędzy edukacją zdrowotną a szkolnym programem profilaktyki.

W części drugiej przedstawiono treści nauczania – wymagania szczegółowe powiązane z edukacją zdrowotną na poziomie gimnazjum. Na wstępie zamieszczono podstawowe informacje dotyczące rozwoju, zdrowia oraz zachowań zdrowotnych uczniów. Następnie omówiono treści programowe edukacji zdrowotnej w podstawie programowej różnych przedmiotów (biologia, wychowanie fizyczne, język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie).

 

Robert J. MacKenzie
Kiedy pozwolić, kiedy zabronić w klasie

kiedy_pozwolic _klasie

Książka Roberta MacKenziego prezentuje narzędzia oraz informacje niezbędne do rozpoczęcia nowych relacji nauczyciela z uczniem opartych na obustronnym zaufaniu. Autor odkrywa przed Czytelnikiem wiele przeszkód stojących na drodze do efektywnego nauczania i uczenia się. Jednocześnie Autor uczy jak zapobiegać testowaniu granic, agresywnym próbom sił oraz jak nie dać się złapać uczniowi na przynęte w postaci pogardliwych min lub złośliwych komentarzy.

 

Marshal B. Rosenberg
Edukacja wzbogacająca życie

edukacja_wzbogacajacaSystem edukacyjny oparty jest przede wszystkim na dominacji, opresji i zależności. Dotychczas dzieci były tak wychowywane, by przede wszystkim słuchać autorytetów, odczuwać lęk i własną niewiedzę, natomiast szkoła była „fabryką”, która posługuje się tylko jednym schematem. Spowodowało to, że uczniowie nie odczuwali satysfakcji z procesu nauki i nie potrafili porozumieć się z nauczycielami. Marshall Rosenberg skonstruował alternatywny system, którego rdzeniem stała się metoda Porozumienia Bez Przemocy w szkole. To edukacyjny system oparty na sprawiedliwości, odpowiedzialności i współzależności, w którym respektuje się potrzeby dzieci, uczy je współuczestnictwa, a nie tylko biernego asystowania. PBP w szkole opiera się na wzajemnym szacunku i zaspokojeniu potrzeb zarówno uczniów, jak i nauczycieli, a także pomaga rozwiązywać nawet najbardziej palące i najgbłębsze konflikty. Rosenberg analizuje także działania szkół opartych na metodzie PBP, porównuje je ze standardowymi, a także przedstawia sposoby wdrażania metody PBP w praktyce.

 

Colin Rose, Małgorzata Taraszkiewicz
Atlas efektywnego uczenia (się)

atlas_uczenia„Prawdziwym powodem słabych wyników w nauce jest to, że dzieci nie uczą się, jak się uczyć” – to motto książki, która pozwala dowiedzieć się wszystkiego o efektywnym uczeniu (się). To kompendium przedstawiające nowatorskie spojrzenie na edukację, ponadczasowa wiedza o efektywnym uczeniu się w pigułce – nie tylko dla nauczycieli.
Autor – Colin Rose, angielski badacz procesu efektywnego uczenia się. Zapoczątkował nurt nowoczesnej edukacji, opartej na badaniach nad ludzkim mózgiem.
Współautorka – Małgorzata Taraszkiewicz jest psychologiem edukacyjnym, trenerem w obszarze edukacji i biznesu, współzałożycielką Grupy Edukacyjnej XXI, promującej nowoczesną pracę szkoły, autorką ponad 30 poradników dla nauczycieli, młodzieży i dzieci.

 

Merrill Harmin
Duch klasy. Jak motywować uczniów do nauki

duchKsiążka – poradnik przeznaczony dla wszystkich nauczycieli niezależnie od wykładanego przedmiotu i poziomu szkoły, w której uczą. Zawiera praktyczne porady, jak budować w klasie atmosferę sprzyjającą uczeniu się. Dzięki proponowanym technikom nauczania nauczyciel może zmienić swoją pozycję w klasie z osoby przekazującej wiadomości na sojusznika ucznia, wspierającego go w procesie uczenia się. Publikacja ilustrowana jest przykładami z pracy polskich nauczycieli – uczestników internetowej Akademii „Szkoły uczącej się”.

 

Danuta Sterna

Ocenianie kształtujące w praktyce

ocenianie„Od czasu, gdy zaczęłam pracować w szkole, poszukiwałam sposobów efektywnego nauczania. Martwiło mnie to, że moich uczniów często nie interesuje wiedza, którą chcę im przekazać, że nie są zadowoleni z tego, co szkoła im oferuje. Próbowałam to zmienić. Czasami udawało mi się zaproponować uczniom coś, co powodowało, że współpracowaliśmy ze sobą.

Gdy poznałam ocenianie kształtujące, zdałam sobie sprawę, że jest ono właśnie tym czego poszukiwałam. Pierwsze próby były dla mnie bardzo trudne. Nie byłam przekonana, czy moje wysiłki przyniosą pożądane efekty. Miałam wiele chwil zwątpienia. Jednak efekty (po roku pracy w gimnazjum) okazały się nadspodziewanie dobre. Moi uczniowie docenili to, że chcę im pomagać i współpracować z nimi. Wtedy pomyślałam, że chciałabym opowiedzieć o tym innym nauczycielom. Może wypróbują ocenianie kształtujące. Zaplanowałam w ramach Akademii Szkoły Uczącej Się kurs internetowy z oceniania kształtującego. W pierwszej edycji wzięło udział 45 nauczycieli. Nie było to dla nikogo łatwe zadanie. Wymagało poświęcenia wiele dodatkowego czasu i przeciwstawienia się szkolnym przyzwyczajeniom. Nauczyciele – uczestnicy kursu uznali, że warto wprowadzić do praktyki szkolnej. Dlatego postanowiłam opisać i polecić tę metodę innym nauczycielom.”

(Od autorki)

Barbara Stryczniewicz
Praca z uczniem mającym trudności z matematyką

praca_z_uczniemNapisana przez doświadczoną nauczycielkę książka przedstawia sposoby pracy z uczniami mającymi trudności w uczeniu się matematyki i podpowiada, jak zorganizować taką pomoc, by ucznia zachęcić do nauki i przekonać, że może osiągnąć zadowalające wyniki. Autorka dokonuje szczegółowej analizy programu nauczania matematyki w gimnazjum, wyodrębnia-jąc wiadomości i umiejętności podstawowe i konieczne, omawia metody pracy i oceniania na zajęciach w zespołach wyrównawczych, proponując wykorzystanie opracowanych kart oceny umiejętności ucznia. Książka zawiera także ponad 70 egzaminacyjnych kart pracy dla klas I – III gimnazjum, uwzględniających standardy wymagań i po kilka sprawdzianów dla uczniów uczęszczających na dodatkowe zajęcia z matematyki. W książce omówiono również przyczyny niepowodzeń dydaktycznych, m.in. takie specyficz-ne, jak dysleksja, dyskalkulia czy akalkulia.

 

Mirosława Partyka
Zdolni, utalentowani, twórczy

zdolniTo pierwsza w Polsce publikacja o wybranych aspektach zdolności dzieci i młodzieży napisana w tak przystępny sposób. Jest to spójny i przejrzysty zbiór informacji teoretycznych i praktycznych dotyczących problematyki zdolności, uzdolnień i twórczości. Autorka podpowiada pedagogom, psychologom, nauczycielom, wychowawcom, a także rodzicom, jak rozpoznać zdolności dziecka i jak z nim pracować. Książka zawiera scenariusze zajęć, które można w całości wykorzystać w pracy z dziećmi zdolnymi. Znaleźć tu można bogaty wykaz literatury z zakresu tematyki zdolności oraz adresy szkół i placówek kształcących oraz wspomagających uczniów zdolnych.

 

Małgorzata Babiuch
Jak współpracować z rodzicami „trudnych uczniów?

jak współKsiążka jest przewodnikiem dla nauczycieli, którzy nie mają jeszcze dużego doświadczenia we współpracy z rodzicami i trochę się jej obawiają. Może też być użyteczna dla tych pedagogów, którzy nie są zadowoleni ze swoich dotychczasowych prób, zwłaszcza z rodzicami tzw. „trudnych” uczniów.

Autorka przedstawia typowe problemy w relacjach między nauczycielami a rodzicami, wskazując przyczyny, mechanizmy utrwalania się oraz sposoby pokonywania barier. Sporo miejsca poświęca kwestii zapobiegania trudnościom przez formułowanie realistycznych oczekiwań wobec rodziców, jasne ich wyrażanie oraz doskonalenie nauczycielskich umiejętności sprawnego porozumiewania się i rozwiązywania konfliktów. Opisuje też kategorie rodziców dzieci „trudnych”, z którymi szczególnie trudno nawiązać efektywną i zadowalającą obie strony współpracę.

 

Jere Brophy
Motywowanie uczniów do nauki

motywowanieAutor systematycznie, konkretnie i prosto przedstawia zasady, sposoby i strategie motywowania uczniów do uczenia się. Pokazuje, jak w tym celu wykorzystać zarówno motywację wewnętrzną uczniów, jak i nagrody zewnętrzne.
Jere Brophy, znany w świecie profesor psychologii i edukacji, odpowiada na pytania: jak pracować nad motywacją każdego ucznia w klasie, nad nabywaniem przez niego zaufania do siebie jako uczącego się, jak dostosowywać strategie do różnic indywidualnych i grupowych oraz przypadków „trudnych”, jak sytuować je w planowaniu lekcji, aranżacji grup i przestrzeni, dobieraniu stylu nauczania i oceniania.

 

Robert Fisher
Uczymy, jak się uczyć

uczymyKsiążka to praktyczny przewodnik dla nauczyciela, prezentująca metody, których skuteczność w nauczaniu uczenia się została dowiedziona. Zawiera opis dziesięciu prostych, ale wydajnych strategii dydaktycznych, najściślej powiązanych z efektywnym uczeniem się i z największym prawdopodobieństwem prowadzących uczniów do celu: samodzielnego i skutecznego uczenia się.
Stosować je można niezależnie od przedmiotu nauczania i w ten sposób przepoić cały program szkolny kształceniem umiejętności myślenia i uczenia się.

 

Robert Fisher
Uczymy, jak myśleć

uczymy jak myślećSztuki myślenia uczyć można na lekcjach każdego przedmiotu i w każdym niemal kontakcie z własnym dzieckiem. Robert Fisher – uczony, nauczyciel, popularyzator – szczegółowo rozpatruje, jak to robić. W tym celu wykorzystuje główne idee, metody i wyniki badań, jakie przyniosły ostatnie lata.
Książka przeznaczona jest dla wszystkich zainteresowanych nauczaniem, jak myśleć, rozumować, rozwiązywać problemy. Prezentuje przegląd współczesnych koncepcji i metod nauczania dzieci samodzielnego myślenia w domu i w szkole. Napisana jest tak, że nauczyciel każdego przedmiotu czerpać z niej może wzory przydatne w jego właśnie sytuacji zawodowej.

 

Mała Ojczyzna – Świętokrzyskie

mała ojczySeria Mała Ojczyzna – Świętokrzyskie to komplet materiałów do realizacji ścieżki edukacyjnej „Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie”.
W skład serii wchodzą:
Mała Ojczyzna – Świętokrzyskie. Edukacja regionalna
Kolorowy, bogato ilustrowany podręcznik dla uczniów, kompendium wiedzy na temat regionu świętokrzyskiego.
Mała Ojczyzna – Świętokrzyskie. Materiały dla nauczycieli
Pierwsza część zawiera komplet kart pracy dla uczniów wyczerpujący treści podstawy programowej ścieżki regionalnej w gimnazjum. Druga część tej książki to konkretne scenariusze zajęć i imprez szkolnych dotyczące ścieżki regionalnej, m.in. wycieczka, festyn, konkurs wiedzy o regionie. Większość zajęć prowadzona jest w oparciu o metody aktywne.

 

Uczenie metodą projektów
pod red. Bogusłąwy Doroty Gołębniak

uczenieKsiążka zachęca do ujmowania aktywności podejmowanej w klasie i z klasą w kategoriach autorskiego projektu edukacyjnego.
W pierwszej części – Refleksyjny nauczyciel w zmieniającej się szkole – przedstawiono kontekst i istotę zmiany obejmującej dziś szkołę i działającego w niej nauczyciela.
Część druga – Zanim podejmiesz decyzję – ma charakter praktycznego przewodnika po projektowaniu. Znajdzie tu czytelnik nie tylko zwięzły opis poszczególnych kroków projektowania, ale nade wszystko wiele rad i wskazówek.
Część trzecia to przykłady autorskich projektów edukacyjnych. Stanowią one egzemplifikację prezentowanych wcześniej założeń postępowania projektowego, a jednocześnie ukazują nieograniczone wprost pole zastosowań dla twórczego nauczyciela.