Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017:

 

Przewodniczący – Ewa Kutz

Zastępca przewodniczącego – Monika Łukaszek

Sekretarz – Anna Baran
Skarbnik – Beata Łączkiewicz

Członkowie Zarządu:

Agnieszka Fiutko
Agnieszka Szczerek

Komisja Rewizyjna:

Anna Sobieniak
Iwona Sulik