OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

Publiczne Gimnazjum nr 1 w Połańcu zostało powołane uchwałą Rady Miejskiej z dnia 4 marca 1999 r. na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Organizację placówki powierzono mgr Mariannie Sikorze-Kalondji, której pomagała wicedyrektor mgr Barbara Brzdękiewicz. 1 września 2002 roku w związku ze zwiększeniem liczby uczniów powołano drugiego wicedyrektora – mgr Jerzego Nowaka.

1 września 2007 r. nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora szkoły, które objął mgr Jerzy Nowak. Funkcję wicedyrektora powierzono mgr Wiesławie Trojanowskiej.

W pierwszym roku funkcjonowania gimnazjum w 12 oddziałach uczyło się 273 uczniów. Kadrę pedagogiczną stanowiło wówczas 34 nauczycieli.

Po czterech latach, 16 października 2003 r., szkoła otrzymała sztandar i imię Królowej Jadwigi.

Obecnie (r. szkolny 2016/2017) w 13 oddziałach, w tym 3 integracyjnych, uczy się 292 gimnazjalistów.

Gimnazjum dysponuje 19 salami lekcyjnymi, 3 tablicami interaktywnymi, 2 salami komputerowymi z dostępem do Internetu, 2 salami gimnastycznymi, salą bilardową oraz biblioteką i czytelnią, w której mieści się Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Funkcjonuje również gabinet medycyny szkolnej.

6 września 2006 roku został oddany do użytku nowoczesny obiekt sportowy. Jest to kompleks boisk do gier zespołowych: piłki nożnej, ręcznej, koszykówki oraz siatkówki, a także kryta bieżnia o długości 60 m. Szczególne wrażenie robi boisko do piłki nożnej, pokryte sztuczną trawą, otoczone poliuretanową bieżnią. Zawody sportowe można oglądać z sympatycznych, częściowo krytych trybun. Obiekt służy zarówno naszemu gimnazjum, jak i mieszczącej się obok szkole podstawowej, a poza lekcjami całej społeczności Połańca. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane z budżetu miasta oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

W 2010 roku w gimnazjum zostało otwarte obserwatorium astronomiczne z teleskopem na montażu Dobsona „Syriusz”. Jest to duży, solidny sprzęt służący do nocnych obserwacji obiektów głębokiego nieba, głównie mgławic i gwiazdozbiorów. Obserwatorium posiada również teleskop „Coronado”, który pozwala oglądać powierzchnię Słońca.

Zajęcia w naszej szkole prowadzi profesjonalnie przygotowana kadra dydaktyczna, działająca w pięciu zespołach samokształceniowych nauczycieli. Opiekę psychologiczno-pedagogiczną sprawuje pedagog szkolny. Bardzo prężną działalność prowadzi Szkolny Samorząd Uczniowski, który jest inicjatorem wielu szkolnych imprez i akcji charytatywnych.

Nasi uczniowie zajmują wysokie miejsca w konkursach przedmiotowych i olimpiadach ogólnopolskich. Szkoła co roku włącza się do akcji WOŚP, organizuje pomoc dla dzieci z domów dziecka, bierze udział w „sprzątaniu świata”, uczestniczy w Festiwalu Kultury Szkół w Staszowie, przystępuje do konkursów o tematyce kościuszkowskiej oraz Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangur”. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia, uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych o charakterze przedmiotowym, artystycznym i sportowym. Dla uczniów z trudnościami w nauce i zachowaniu prowadzone są zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze, działa świetlica socjoterapeutyczna.