Pedagog szkolny

mgr Małgorzata Sokołowska zaprasza:

poniedziałek – 8.00 – 14.00
wtorek – 8.00 – 14.00
środa – 8.00 – 13.00
czwartek – 8.00 – 13.00
piątek – 10.00 – 13.00

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne:
czwartek – 13.20 – klasy I

Zajęcia świetlicy socjoterapeutycznej:
poniedziałek- 16.00 – 18.00
środa – 16.00 – 18.00

Pedagog szkolny zajmuje się:

problemami w nauce,
sprawami wychowawczymi,
problemami młodzieży związanymi z okresem dorastania,
problemami rodzinnymi.

Do pedagoga mogą zwracać się:

uczniowie,
rodzice,
nauczyciele,
inne osoby zainteresowane wychowywaniem młodzieży.

Pedagog organizuje zajęcia:

przygotowujące do wyboru zawodu i szkoły ponadgimnazjalnej,
profilaktyczne na temat uzależnień, HIV/AIDS, zaburzeń w odżywianiu,
wychowawcze,
socjoterapeutyczne dla wszystkich uczniów,
Dni Profilaktyki,
wywiadówki profilaktyczne,
zajęcia wspierające dla nauczycieli, na których poruszane są sprawy związane z wychowaniem,
zajęcia edukacyjne dla rodziców i nauczycieli oparte na programie „Szkoła Rodziców i Wychowawców”.