Statut szkoły – wersja ujednolicona

 

Wewnątrzszkolne zasady oceniania – wyciąg ze Statutu Szkoły (obowiązują od 1 IX 2015 r.)

 

Przedmiotowe systemy oceniania:

biologia        chemia      edukacja dla bezpieczeństwa        fizyka

geografia        historia        informatyka

język polski        języki obce        matematyka

muzyka       plastyka         religia        wiedza o społeczeństwie

wychowanie fizyczne           zajęcia artystyczne               zajęcia techniczne

 

Wymagania edukacyjne:

 

Biologiaklasa Iklasa IIklasa III
Chemiaklasa Iklasa IIklasa III
Edukacja dla bezpieczeństwa--klasa III
Fizykaklasa Iklasa IIklasa III
Geografiaklasa Iklasa IIklasa III
Historiaklasa Iklasa IIklasa III
Informatykaklasa I--
Język angielskiklasa Iklasa IIklasa III
Język niemieckiklasa Iklasa IIklasa III
Język polskiklasa Iklasa IIklasa III
Matematykaklasa Iklasa IIklasa III
Muzykaklasa I--
Plastyka --klasa III
Wiedza o społeczeństwie-klasa IIklasa III
Wychowanie fizyczneklasa Iklasa IIklasa III
Zajęcia artystyczneklasa Iklasa II-
Zajęcia techniczne-klasa II-

 

Program wychowawczy na lata 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

Szkolny program profilaktyki na lata 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego